Palladio, l’arquitecte

Exposició organitzatda per la Fundació “la Caixa” en col·laboració amb la Royal Academy of Arts (Londres), el Centre Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (Vicenza) i la participació del Royal Institute of British Architects de Londres